احتراما" حسب اعلام اپراتور همراه اول، تمامی شماره‌های خدماتی که از تاریخ 1395/01/01 در لیست سفید قرار گرفته‌اند حذف گشته، و تا تاریخ 1395/07/01 که رویه و شرایط خطوط خدماتی ابلاغ گردد هیچ شماره‌ای، خدماتی نمی گردد.

شرایط جدید خدماتی کردن خطوط ( خارج شدن از لیست سیاه)

********************************************

 

به اطلاع کلیه کاربران و نمایندگان گرامی میرسانیم که شرایط جدید به شرح زیر می باشد.

1- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 1000:

اشخاص حقیقی: تکمیل فرم مربوطه با امضا و اثر انگشت، تعهدنامه با امضا و اثرانگشت ، 10 میلیون سفته ، گواهی امضاء

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا

2- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 2000

اشخاص حقیقی: انجام نمی شود.

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضا

3- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 3000:

اشخاص حقیقی:  انجام نمی شود.

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه و گواهی امضا؛

ارگان دولتی: نامه در سربرگ با مهر و امضا خطاب به مگفا به همراه تعهدنامه

4- خدماتی کردن خطوط از اپراتور ثابت (021-026)

اشخاص حقیقی: انجام نمی شود

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضاء

5- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 50001

اشخاص حقیقی: انجام نمی شود.

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضاء

6- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 50002

اشخاص حقیقی: تکمیل فرم مربوطه با امضا و اثر انگشت، تعهدنامه با امضا و اثرانگشت ، 10 میلیون سفته ، گواهی امضاء

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضاء

7- خدماتی کردن خطوط از اپراتور 50004

اشخاص حقیقی: تکمیل فرم مربوطه با امضا و اثر انگشت، تعهدنامه با امضا و اثرانگشت ، 10 میلیون سفته ، گواهی امضاء

اشخاص حقوقی: تکمیل فرم مربوطه در سربرگ با مهر و امضا ، تعهدنامه در سربرگ با مهر و امضاء

___________________________________________________________________

* لطفا برای خدماتی کردن ابتدا، با واحد پشتیبانی ( ارسال تیکت ) هماهنگی های لازم را انجام دهید.

*** اقدامات خدماتی کردن خطوط بعد از دریافت اصل مدارک انجام می شود.