از آنجا که اکثر مخاطبین شما دریافت پیامک تبلیغاتی خود را مسدود کرده اند ( در بلک لیست مخابرات قرار دارند)، بندر اس ام اس این مشکل را نیز برای شما حل کرده است، برای ارسال پیامک به این شماره ها میتوانید از خط خدماتی عمومی استفاده نمایید. 5000400765

خط خدماتی عمومی خطی است که پیامک شما را تحت هر شرایطی به مخاطب میرساند، مانند پیامک هایی که از سمت بانک ها برای شما ارسال میشود.

نکات خیلی مهم برای استفاده از این خط:

1- این خط جهت اطلاع رسانی بوده و ارسال هرنوع پیامک تبلیغاتی باعث مسدود شدن پنل شما بدون بازگشت هزینه ها میباشد

2- کاربران نرم افزار بایوتک وسایر نرم افزارها نیز میتوانند بجای شماره اختصاصی از این شماره در تنظیمات نرم افزار خود استفاده نمایند.

3- تعرفه این خط به میزان 6 ریال از خطوط عادی بیشتر است.

4- ارسال هایی که با این خط صورت پذیرد ، به دلیل اینکه حساس هستند و نباید تبلیغاتی باشند ، توسط اپراتور چک میشوند و پس از تایید ارسال میشوند ، به همین خاطر کمی با تاخیر ارسال خواهند شد.

5- کلیه ارسال های خط خدماتی 5000400765 فقط از ساعت 9 صبح تا 22 شب انجام می شود، ارسال بعد از ساعت 22 روز بعد ارسال می شود.