1- فایل اکسل را باز کنید و به صورت یک فایل متنی و به صورت Unicode Text ذخیره کنید

2- حالا فایل جدید را در NotePad باز کنید و همه فضاهای خالی را از طریق ابزار Copy and Replace با علامت کاما , جابجا کنید ، در این حالت میبینید که فضاهای خالی جایشان را به علامت کاما , داده اند

3- در این مرحله فایل را Save As کرده و Encoding را UTF-8 و پسوند فایل را csv قرار می دهید

حالا اگر فالیتونو توی Excel باز کنید میبینید که جدول بندی و فونت فارسی شما به درستی قابل نمایش است.