جهت ورود به سامانه پیامک روی لینک زیر کلیک کنید.

www.BandarSMS.ir

سامانه شماره دو ( سامانه قدیمی) در حال حاضر غیر فعال

www.datAVA.ir